Aktualności

07/04/2021

Siew buraków i ochrona przed szkodnikami

Siewy buraków cukrowych są mocno zaawansowane, dlatego rozpoczynamy monitoring szkodników.

Okres wschodów jest bardzo ważnym etapem wegetacji, ponieważ szczególnie młode siewki są narażone na uszkodzenia przez szkodniki takie jak: szarek komośnik, pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka oraz mszyce.

W każdym rejonie plantacyjnym na monitorowanych plantacjach zostaną ustawione żółte naczynia oraz pułapki feromonowe. Pułapki te w skuteczny sposób pozwolą zaobserwować czy na obsianych polach istnieje zagrożenie szkodnikami.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia progu szkodliwości, poinformujemy natychmiast plantatorów o potrzebie wykonania zabiegu insektycydem.

Szczególnie będziemy obserwować czy na polach nie występuje bardzo groźny szarek komośnik.

Do zwalczania tego szkodnika mamy dopuszczone następujące preparaty:

MAVRIK VITA 240 EW – 0,2 l/ha

KARATE ZEON 050 S.C.  – 0,2 l/ha

CYPERKIL MAX 500EC   –  0,05l/ha

Pamiętajmy również że:

– zabiegi wykonujemy w godzinach wieczornych, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, przy temperaturze otoczenia poniżej 20 stopni C,

– woda użyta do oprysku powinna mieć odczyn zbliżony do obojętnego oraz mieć temperaturę otoczenia,

– nie wykonujemy zabiegów przed i po przymrozkach.