Aktualności

17/03/2017

Siewy buraków rozpoczęte !

W dniu 13 marca 2017 w rejonie Cerekwi, 15 marca w rejonie Strzelina i 16 marca w rejonie Ropczyc zostały zasiane pierwsze plantacje buraków cukrowych.

Termin siewu powinien być możliwie jak najwcześniejszy i  ściśle powiązany z warunkami pogodowymi i stanem gleby,  tak aby maksymalnie wydłużyć okres wegetacji. Gleba nie może być zbyt wilgotna, a jej temperatura w warstwie ornej powinna być w granicach 6 – 8O C. Prawidłowy siew wymaga od operatora zachowania odpowiedniej prędkości jazdy, tak by uniknąć przetaczania się nasion w rzędzie i złego ich przykrycia ziemią.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wygodę i  wydajność dalszych prac na polu jest prawidłowe zaplanowanie ścieżek technologicznych, odpowiednio do sprzętu jakim dysponujemy w gospodarstwie. Ułatwi  to wykonywanie zabiegów agrotechnicznych i zapobiegnie ewentualnemu niszczeniu obsady podczas wykonywania zabiegów.  Odstęp pomiędzy ścieżkami przejazdowymi powinien być równy szerokości belki opryskiwacza (najczęściej 18-24 metry), tak by możliwe było równomierne pokrycie całej plantacji cieczą ochronną. W przypadku aplikowania nawozów zasięg pracy rozsiewacza jest zwykle wielokrotnością szerokości belki opryskiwacza (36-48 metrów), przez co nawożenie może odbywać się z co drugiej ścieżki technologicznej.

Dokonując siewu buraków  należy  dobrze zaplanować  uwrocia, tak by kombajn wykonujący zbiór miał możliwość swobodnego nawracania. W przypadku zbioru buraków kombajnem 6-rzędowym wielkość uwroci powinna stanowić  sześć przejazdów siewnika (16,2 m).

W przypadku pytań nasi Doradcy służą pomocą. Zachęcamy również do obejrzenia filmów dotyczących tematyki przygotowania gleby i siewu buraków.

Film: Uprawa przedsiewna pod buraki cukrowe

Film: Siew Buraków Cukrowych