Aktualności

25/05/2018

Śmietka ćwiklanka i mszyca trzmielinowo-burakowa atakują!

Na plantacjach buraków cukrowych pojawiły się mszyca i śmietka. Panująca pogoda (sucho i ciepło) sprzyja rozwojowi tych szkodników. Jak widać neonikotynoidy zawarte w zaprawach nasion zaprzestały już działania.

Larwy śmietki tworzą charakterystyczne ,,miny” na liściach buraka, przez co osłabiają proces fotosyntezy. Mszyce uszkadzają liście i powodują ich skędzierzawienie, żółknięcia i zahamowania wzrostu. Poza tym mszyce roznoszą wirusy żółtaczki i mozaiki.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania śmietki i mszycy burakowej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji plantacji. Jako próg szkodliwości przyjmuje się:
a) dla śmietki 4 jaja lub miny w fazie dwóch liści właściwych, 
b) dla mszycy 15 nieuskrzydlonych owadów na jednej roślinie.
Do zwalczania śmietki i mszycy w burakach cukrowych można zastosować między innymi:
Proteus 110 OD
Decis Mega 50 EW
Więcej informacji na temat czym zwalczać szkodniki, chwasty, choroby, znajduje się na stronie MRiRW w specjalnej wyszukiwarce:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

Śmietka ćwiklanka

Mszyca trzmielinowo-burakowa