Aktualności

16/03/2012

Spotkania informacyjne w Rzeszowie i Krzyżowej.

W dniach 15-16 marzec br. w miejscowościach Rzeszów i Krzyżowa odbyły się spotkania informacyjne dla plantatorów kontraktujących buraki dla Südzucker Polska S.A.

Przedstawiciele koncernu w osobach Marek Wójcik – członek Zarządu, Mariusz Pawełek – dyrektor ds. surowcowych, Zbigniew Izdebski – regionalny dyrektor ds. surowcowych przedstawili bieżące informacje z działalności koncernu i branży cukrowniczej oraz podsumowali minioną kampanię 2011/12r.
Dla całej Grupy Südzucker a tym samym również dla plantatorów kampania 2011/12 okazała się rekordowa pod wieloma względami. Średni plon buraków z hektara ukształtował się na poziomie 67 t/ha, średni plon biologiczny 12 t/ha, średnia polaryzacja 17,98 %.
Strategia koncernu na najbliższy okres przewiduje dalsze obniżanie kosztów uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru aby w przypadku uwolnienia rynku cukru i zniesienia kwot produkcyjnych produkcja cukru z buraków cukrowych była nadal opłacalna. Dlatego przyszłość będzie należała do tych rolników, którzy wykażą się największą konkurencyjnością w uprawie osiągając wysokie plony cukru z hektara.
Członek Zarządu Pan Marek Wójcik podkreślał na spotkaniu, iż segment cukru spośród wszystkich działalności koncernu jest segmentem najważniejszym i dominującym, dlatego dla koncernu tak ważna jest produkcja cukru z buraków i dobre relacje z plantatorami.
W związku z bardzo dobrymi plonami i wysokim dochodem z uprawy buraka w tym roku spotkania przebiegały w bardzo dobrej atmosferze.

Podobnie jak w roku ubiegłym Zarząd postanowił wyróżnić pięciu Plantatorów, którzy osiągnęli w swoich rejonach najlepsze wyniki co przełożyło się oczywiście na dochodowość.