Aktualności

03/03/2009

Środki ochrony roślin na sezon 2009

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska i Plantatorów przygotowali listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz uzgodnili zasady ich dystrybucji.

W roku 2009 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy Plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1200 PLN w przeliczeniu na hektar plantacji. Dodatkowo kwotę tę dzieli się na trzy grupy:
• do 800 PLN – herbicydy, insektycydy
• do 200 PLN – fungicydy
• do 200 PLN – nawozy dolistne i stymulator wzrostu

W dniu 26 lutego 2009 odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. Rozmowy były trudne bo zaproponowane ceny na ŚOR były często niższe  niż w roku ubiegłym. Ostatecznie większość firm zaakceptowała ceny i warunki współpracy.

Obecnie producent cukru – Südzucker  Polska podpisze z dystrybutorami ŚOR umowy określające zasady zaopatrzenia Plantatorów w poszczególnych rejonach.

Poniżej lista rekomendowanych preparatów dla Plantatorów Grupy  Südzucker Polska na 2009 rok.

Herbicydy:
1. Betanal Elite 274 EC 
2. Kemifam Super Koncentrat 360 EC
3. Kemiron Koncentrat 500 SC
4. Metron koncentrat 500 SC
5. Pyramin 65 WG
6. Fusilade Forte 150 EC
7. Akord 180 OF
8. Sisco 70 WG
9. Graman 050 EC
10. Gladiator 70 WG
11. Targa Super 05 EC
12. Cliophar 300 SL 
13. Lontrel 300 SL
14. Forte 430 S.C.
15. Selekt Super 120 EC
16. Powertwin 400SC
17. Torrero 500 SC 
18. Tornado 700SC
19. Kontakttwin 191 EC
20. Goltix 700 SC 
21. Agil 100 EC

Insektycydy:
1. Dursban 480 EC
2. Decis 2,5 EC

Fungicydy:
1. Duett Ultra 497 SC
2. Topsin M 500 SC
3. Tebu 250EW
4. Horizon 250 EW
5. Eminent 125 SL

Nawozy dolistne:
1. Basfoliar 36 Extra
2. Solubor DF
3. Wuxal Mikro
4. Wuxal Folibor
5. Foliarel

Stymulator wzrostu:
1. Asahi

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka „Doradcy”.
Przebieg pogody na razie nie wskazuje na szybkie nadejście wiosny ale jak to z pogodą, wszystko jest możliwe.

Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu  oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.