Aktualności

10/12/2018

Stan pryzm przechowalniczych

W ostatnich dniach zanotowaliśmy znaczące nocne spadki temperatur. Szczególnie w rejonie Pd. Wsch. lokalnie było to nawet -15 stopni C. Po takich spadkach przyszło ocieplenie z temperaturami dodatnimi.

Taka amplituda temperatur wpływa bardzo nie korzystnie na jakość składowanego surowca, szczególnie pryzm nieokrytych lub nieprawidłowo okrytych włókniną. Prowadzone od trzech tygodni doświadczenia z przechowalnictwa, w których testowane są warianty z okryciem oraz bez okrycia i prowadzony codzienny odczyt temperatur, wyraźnie pokazują, że w wariancie kontrolnym – bez okrycia, temperatura często „kroczy” za temperaturą otoczenia. Dodatnie temperatury i opady deszczu spowodowały, że są już pierwsze objawy degradacji nieokrytych, przemrożonych buraków. Pryzmy prawidłowo okryte jak na razie dobrze znoszą wahania temperatur. Włóknina zabezpiecza je przed zmrożeniem, ale i przed rozmarzaniem. W obecnej sytuacji zalecamy częsty monitoring pryzm przechowalniczych i informowanie Doradców o wszelkich problemach.

Przemrożone buraki w wariancie bez okrycia

Buraki w wariancie okrytym włókniną

Stan buraków na granicy wariantu okrytego włókniną i bez okrycia