Aktualności

16/04/2018

Szarek komośnik na celowniku

Praca w rolnictwie nieustannie uczy otwartości na nowe zagrożenia, które mogą dotknąć naszych upraw. W ostatnich latach, szczególnie w rejonie południowo-wschodniej Polski dotkliwym zjawiskiem było intensywne żerowanie szarka komośnika na siewkach buraka cukrowego.

Do tej pory plantator miał związane ręce, gdyż nie istniały żadne zarejestrowane środki ochrony roślin do stosowania w walce z tym szkodnikiem. Na podstawie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2018 r. możliwe jest już stosowanie preparatu Proteus 110 OD. Preparat dopuszczony jest do użycia w okresie od 15 marca do 12 lipca 2018 r.

Pamiętajmy o tej możliwości w momencie wystąpienia zagrożenia. Zezwolenie i etykieta znajduje się na stronie internetowej; https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin

Na plantacja na których w ubiegłym roku były buraki, zauważono duże ilości chrząszczy tego szkodnika. Monitorujmy plantacje i reagujmy w przypadku zagrożenia.

W przypadku pytań nasi Doradcy są do dyspozycji.