Aktualności

24/06/2022

Szkody łowieckie – co warto wiedzieć

W uprawie buraka cukrowego na przełomie czerwca i lipca można zaobserwować straty powodowane przez żerowanie zwierzyny łownej (sarny, dziki, jelenie). Trudno jest zapobiec szkodom, ale można je ograniczać poprzez stosowanie odstraszaczy zapachowych, dźwiękowych lub ultradźwiękowych, jednak najlepszą metodą jest grodzenie plantacji pastuchem elektrycznym.

Wystąpienie szkody łowieckiej należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni do Urzędu Gminy, który powinien powiadomić właściwy obwód łowiecki, celem oszacowania strat i wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 23.05.2022 Polskiego Związku Łowieckiego i Krajowej Rady Izb Rolniczych – ocenianiem szkód zajmować się będą na przełomie czerwca i lipca 2022 roku Sądy Arbitrażowe.