Aktualności

01/12/2022

Terminy i zasady stosowania nawozów naturalnych

Przypomnijmy, że termin stosowania nawozów naturalnych jak i sztucznych na gruntach ornych 2022 roku z  dniem 30 listopada dobiegł końca. Zasady i terminy stosowania nawozów reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lutego 2020 roku. Przepisy mówią, że weszliśmy w trzymiesięczny okres zakazu stosowania takich nawozów jak: obornik, gnojówka, gnojowica czy poferment z biogazowni.

Terminy stosowania nawozów naturalnych wyznacza program azotanowy, który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Stosowanie nawozów naturalnych stałych na gruntach ornych może być wykonywane  dopiero od 1 marca. 

Pamiętajmy że:

Dodatkowo nawozów naturalnych nie wolno stosować: