Aktualności

06/12/2021

Terminy i zasady stosowania nawozów naturalnych

Przypomnijmy, że termin stosowania nawozów naturalnych, jak i sztucznych, na gruntach ornych dobiegł końca z dniem 30 listopada 2021 roku. Po tym terminie obowiązuje trzymiesięczny zakaz stosowania takich nawozów jak obornik, gnojówka, gnojowica, czy dygestat. Wyjątek stanowią uprawy pod osłonami, gdzie takie nawozy możemy stosować przez cały rok.

Terminy stosowania nawozów naturalnych wyznacza program azotanowy , który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.  Stosowanie nawozów naturalnych stałych na gruntach ornych może być wykonywane dopiero od 1 marca. 

Pamiętajmy że:

Dodatkowo nawozów naturalnych nie wolno stosować: