Aktualności

13/02/2012

Treść umowy kontraktacyjnej na Kampanię 2012/13 uzgodniona.

W piątek – 10 lutego br. Komisja Porozumiewawcza działająca przy Südzucker Polska S.A. jednogłośnie zatwierdziła tekst umowy kontraktacyjnej na Kampanię 2012/13.

Warunki kontraktacji na najbliższy sezon określa podpisane w ubiegłym roku Porozumienie Branżowe. Dla przypomnienia zakłada ono kontraktację buraków cukrowych w oparciu o minimalną cenę 16% kwotowych buraków cukrowych 26,29€/t. Do tej ceny doliczamy dopłaty związane z wyższą polaryzacją. Drugim czynnikiem cenotwórczym są uzgodnione w Porozumieniu Branżowym zasady podziału tzw. nadwyżki. Poniżej zamieszczamy wykres obrazujący ustalone zasady podziału nadwyżki, tj. możliwej dopłaty do w/w ceny. Dla przykładu, jeżeli średnia cena sprzedanego w Polsce cukru (cena podawana przez ARR) osiągnie w danym roku gospodarczym poziom 700€/t cukru to plantator Südzucker Polska otrzyma dodatkowo do każdej tony 16% buraków kwotowych 15,50€. W umowie kontraktacyjnej została uzgodniona wartość „gwarantowanego dodatkowego świadczenia finansowego”, który należy rozumieć jako zaliczka na poczet ostatecznego rozliczenia z tytułu opisanego powyżej podziału nadwyżki. Zaliczka ta wynosi 7,00€/t buraków kwotowych. W nazwie tej zaliczki jest słowo „gwarantowana”, co oznacza, że nawet gdyby ta zaliczka przewyższała wartość ostatecznej nadwyżki to plantatorowi należy się ona w ustalonej wysokości (7,00€/t).
Mówiąc o zatwierdzonych warunkach kontraktacji trzeba wspomnieć o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie obowiązujących premii: za wczesne i późne dostawy i za okrywanie pryzm. Premie te dodatkowo zwiększają cenę za odstawione buraki.

Podział nadwyżki ze sprzedaży cukru.

Posiedzenie Komisji Porozumiewawczej.