Aktualności

09/11/2018

Trwa przygotowanie stanowisk pod przyszłoroczną uprawę buraków

Listopad jest miesiącem w którym rolnicy, którzy zdecydują się na tradycyjną metodę przygotowania gleby pod siew buraków wykonują orkę zimową.

Jej głównym celem jest zniszczenie chwastów, równomierne rozmieszczenie materii organicznej i nawozów, napowietrzenie dolnych warstw gleby oraz zatrzymanie wody. Szczególnie ważne jest aby orkę wykonać równomiernie, na całą głębokość warstwy ornej, przy małym wyskibieniu. O terminie wykonania decyduje typ gleby i stan jej uwilgotnienia. Starannie i terminowo wykonana orka ogranicza ilość wiosennych uprawek przygotowujących glebę do siewu buraków.
Podczas orki na niektórych polach można zaobserwować dżdżownice. Dżdżownice drążąc korytarze powodują dodatkowe spulchnienie, napowietrzenie i lepsze nawodnienie gleby. Są one doskonałym wskaźnikiem żyzności stanowisk.