Aktualności

07/08/2018

Upały i oparzenia liści

Intensywne nasłonecznienie i wysoka temperatura występująca w ostatnich tygodniach, może być przyczyną uszkodzeń na plantacjach buraków cukrowych.

Poza przysypianiem roślin, mogą wystąpić oparzenie słoneczne czyli tzw. efekt soczewkowy. Nie należy ich mylić z objawami chwościka lub brunatną plamistością liści. Uszkodzenia na powierzchni liści, są wynikiem oparzeń spowodowanych silnym nasłonecznieniem. W efekcie liście mają żółto – brązowe przebarwienia o dużej powierzchni, które są oddzielone od zdrowej tkanki. W przypadku pojawienia się takiej sytuacji nie zaleca się stosowania fungicydów.