Aktualności

23/08/2021

Uprawa pożniwna – pierwszy krok do lepszych plonów

Żniwa to czas intensywnej pracy w gospodarstwie. Obok zbioru roślin, bardzo ważne jest również przeprowadzenie uprawy pożniwnej. Uprawa pożniwna rozpoczyna przygotowanie pola do uprawy rośliny następczej.  Jej właściwe przeprowadzenie ma duży wpływ na późniejszy plon. Zespół uprawek pożniwnych ma za zadanie ograniczyć parowanie, wymieszać słomę i resztki organiczne z glebą oraz zniszczyć chwasty.

Pierwszy zabieg uprawowy po żniwach powinniśmy przeprowadzić płytko (maks. 5 cm), ma on tylko wzruszyć, lekko spulchnić glebę i wymieszać resztki organiczne. To zadanie wykonuje się z użyciem agregatu ścierniskowego, brony talerzowej, coraz rzadziej pługiem podorywkowym (głównie w mniejszych gospodarstwach).

Postępująca technika rolnicza i aspekt ekonomiczny, spowodowały wejście do upraw pożniwnych nowych maszyn, takich jak kultywator podorywkowy, agregat ścierniskowy, brona talerzowa, agregat talerzowy, które ograniczają liczbę przejazdów po polu i skracają czas ich wykonania.