Aktualności

20/06/2017

Uwaga na burakochwasty!

Na niektórych plantacjach pojawiły się już pędy nasienne buraków cukrowych. Dla przypomnienia burakochwasty są to mieszańce pomiędzy burakiem dzikim a burakiem cukrowym. Po dzikim rodzicu dziedziczą zdolność zakwitania w pierwszym roku wegetacji. Jeden pęd nasienny produkuje kilka tysięcy nasion, które są w stanie przetrwać i kiełkować przez kolejnych kilkanaście lat.

Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się niepożądanych roślin, trzeba koniecznie usunąć całe rośliny z plantacji zanim pędy nasienne dojrzeją i kłębki nasion osypią się. Rośliny te należy wyrwać w całości wraz z korzeniami. Obłamywanie nie przyniesie pożądanego efektu, gdyż roślina na nowo odbudowuje pęd nasienny. Wyrwane rośliny należy usunąć z plantacji, pozostawienie ich na polu może spowodować ponowne ich ukorzenienie się i dalszą wegetację.
Pamiętajmy, że:
• Niezwalczone chwasty konkurują z burakiem o wodę, składniki pokarmowe, roznoszą choroby czy wreszcie generują straty przy zbiorze i przechowalnictwie.
• Pozostawione na polu chwasty i burakochwasty, wydadzą nasiona i zachwaszczą pole w latach następnych.
Zalecamy lustrację i kontrolę plantacji a w przypadku obecności pędów nasiennych buraka, bezwzględne ich usunięcie.