Aktualności

03/04/2019

Uwaga na szkodniki wczesnych faz rozwojowych buraka

Pogoda w tym roku sprzyjała siewom, dlatego liczymy, że wschody pojawią się lada dzień. Inspektorzy rozpoczynają monitoring szkodników, szczególnie zagrożone są młode siewki których nasiona nie były zaprawione neonikotynoidami.

Każdy z inspektorów ma wybrane plantacje na których kilka razy w tygodniu kontroluje rozstawione pułapki. Największym zagrożeniem dla młodych roślin buraka jest pchełka, śmietka, mszyca oraz szarek komośnik. W razie przekroczenia progu szkodliwości występowania i żerowania szkodników plantatorzy zostaną niezwłocznie poinformowani o potrzebie wykonania zabiegu insektycydem. Do zwalczania szarka komośnika mamy dostępne trzy insektycydy: Karate Zeon  0,2 l/ha, Proteus 0,5-0,75 l/ha lub Cyperkill Max 500 EC 005 l/ha.

Przypominamy, że zabiegi wykonujemy w godzinach wieczornych z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Zalecamy uważne monitorowanie plantacji, a w razie wątpliwości, pytań nasi Doradcy służą pomocą.

Zaopatrzenie w preparaty prowadzą Rekomendowani Dystrybutorzy, z którymi podpisano stosowne umowy.