Aktualności

21/09/2009

UWAGA RUSZYŁ PORTAL PLANTATORSKI!

Miło nam poinformować, że z dniem 18 września 2009 r. został uruchomiony Informacyjny Portal Plantatorski dla Plantatorów Südzucker Polska S.A. na stronie:

www.suedzucker.pl/plantatorzy.


Zaloguj się
(klikij, aby przejść do strony logowania)

 Portal ten udostępnia informacje związane z kontraktacją, skupem i rozliczeniem buraków cukrowych. Umożliwi to Państwu na bieżąco podglądanie informacji takich jak dane z umowy kontraktacyjnej, opis plantacji, opis pryzm, ilość dostarczonego surowca, wyniki poszczególnych polaryzacji, ilość transportów z poszczególnych dni, ilość pobranych wysłodków, wapna i wiele innych istotnych z punktu widzenia Plantatora danych.
 Korzystanie z portalu jest możliwe poprzez komputer osobisty z przeglądarką internetową. Ze względu na to, że są to informacje wkraczające w obszar ustawy o ochronie danych osobowych uprzejmie prosimy o wyrażenie pisemnej chęci korzystania z portalu i podpisanie porozumienia (wzory druków poniżej) o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa takich jak:
– nie przekazywanie osobom trzecim haseł dostępu, 
– zgłaszania problemów z zakresem danych 
– niewykorzystywaniem pozyskanych danych w sposób niezgodny z umową kontraktacyjną.

Takie oświadczenie należy wypełnić, podpisać i przesłać do Centrum Rozliczeń we Wrocławiu na adres:

Südzucker Polska S.A.
Centrum Rozliczeń
ul. Muchoborska 6
54-424 Wrocław

Po otrzymaniu od Państwa pisemnej zgody prześlemy instrukcję wejścia, login i hasło dostępu, które należy zmienić wraz z pierwszym zalogowaniem się do portalu.
KORZYSTANIE W PORTALU JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Pobierz:
• Druk oświadczenie o chęci korzystania z portalu
• Regulamin Informacyjnego Portalu Plantatorskiego