Aktualności

07/05/2021

Uwaga! ślimaki mogą uszkadzać buraki cukrowe

Stosunkowo łagodna zima i wilgotna wiosna sprzyja w tym roku pojawieniu się na planacjach buraka cukrowego ślimaków nagich – pomrownika plamistego oraz pomrownika polnego.  Najczęściej pojawiają się one w miejscach, gdzie pozostawione były organiczne resztki pożniwne, w pobliżu rowów, lasów.

Zwiększoną szkodliwość i liczebność ślimaków można zaobserwować  w godzinach popołudniowych i w nocy.  Uszkadzają one młode rośliny buraków cukrowych pod ziemią jak i młode liścienie. Pierwsze ślady żerowania na plantacji możemy zauważyć po objedzonych lub zjedzonych siewkach, a także po charakterystycznym zaschniętym śluzie na powierzchni gleby, który tworzy specyficzny, lekko odblaskujący ślad.

Szkodniki te zwalczamy środkami zawierającymi substancję czynną metaldehyd czyli moluskocydami np.: Ślimax Agro 3GB Best-Pest, Snacol 05 GB,  Axcela GB. Zabiegi należy wykonać po stwierdzeniu progowej szkodliwości, czyli cztery lub więcej ślimaków na pułapkę, bądź zniszczenie 5% siewek lub 10% roślin uprawnych. Należy pamiętać, iż zabieg ten możemy wykonywać do 3 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 14 dni.  Środek powinien być rozsypywany równomiernie na polu, np. aplikatorem do granulowanych środków ochrony roślin.