Aktualności

28/05/2024

Uwaga śmietka ćwiklanka uszkadza liście buraków

Wysokie temperatury i ograniczona ilość opadów sprzyjają rozwojowi szkodników. W tym roku śmietka zaatakowała plantacje buraka cukrowego w fazie 2-3 par liści. Szkodnik składa białe lub kremowe, podłużne jaja po spodniej stronie liścia, a larwy wgryzają się w tkankę miękiszową roślin, drążąc korytarze, które z czasem zlewają się, tworząc tzw. miny. Zaatakowane liście w końcu usychają, a uszkodzona tkanka wykrusza się. To właśnie żerowanie larw jest najbardziej szkodliwe dla buraków.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania muchówki należy podjąć po dokładnej obserwacji rozwoju szkodnika. Zwalczanie można rozpocząć nie wcześniej niż w fazie 2 liści i nie później niż do momentu, gdy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby. Zabieg ochrony roślin należy przeprowadzić, gdy próg szkodliwości zostanie przekroczony, co oznacza: 7 jaj na roślinie w fazie 2 liści, 14 jaj w fazie 4 liści, pojawienie się 2 larw na jeden liść lub uszkodzenie powierzchni asymilacyjnej w ponad 20%.

Do ochrony plantacji buraczanych przed szkodnikiem można zastosować preparaty oparte na deltametrynie (Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW).