Aktualności

07/03/2013

Uzgodnienia dotyczące listy preparatów i cen na 2013 w Südzucker Polska S.A. zakończone.

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska S.A. i Plantatorów (Komisja Porozumiewawcza) uzgodnili listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz określili zasady ich dystrybucji.

W roku 2013 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy Plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1500 PLN w przeliczeniu na hektar plantacji. Dodatkowo kwotę tę dzieli się na trzy grupy:

W dniu 06 marca 2013 roku odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano współpracę w poprzednim sezonie, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon.
Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem Plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie satysfakcjonujący plon cukru z hektara. Obecnie producent cukru – Südzucker Polska S.A. podpisze z dystrybutorami ŚOR umowy określające zasady zaopatrzenia Plantatorów w poszczególnych rejonach.

Poniżej lista rekomendowanych preparatów dla Plantatorów Grupy Südzucker Polska S.A. na 2013 rok.

Herbicydy:
Agil 100 EC
Akord 180 OF
Betanal max Pro 209 OD
Focus Ultra 100 EC
Forte 430 SC
Fusilade Forte 150 EC
Goltix 700 SC
Kemifam Super Koncentrat 320 EC
Kemiron Koncentrat 500 S.C.
Kosmik 360 SL
Kosynier 420 SC
Lontrel 300 SL
Oblix MT 500 SC
Pilot 10 EC
Powertwin 500 SC
Pyramin Turbo 520 SC
Safari 50 WG
Sarbet Duo 160 EC
Supero 050 EC
Targa Super 05 EC
Targa 10 EC
Torero 500 SC
Tornado 700 SC
Venzar 500 SC
Venzar 80 WP

Insektycydy:
Dursban Delta 200 S.C.
Dursban 480 EC
Proteus 110 OD

Fungicydy:
Duett Ultra 497 SC
Duett Star 334 SE
Optan 183 SE
Yamato 303 SE

Nawozy dolistne:
Adob Bor
Basfoliar 36 E
Foliarel (Bor 21%)
Foliarel (QS21)
Foliq Bor
Foliq Mikromax
Solubor DF

Stymulatory Adiuwanty:
Asahi SL
Desol
Rosahumus
Superzwilżacz
Toil
UGmax

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka „Doradcy”.

Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.