Aktualności

03/03/2014

Uzgodnienia dotyczące listy preparatów i cen na 2014 r. w Südzucker Polska S.A. zakończone.

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska S.A. i Plantatorów (Komisja Porozumiewawcza) uzgodnili listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz określili zasady ich dystrybucji.

W roku 2014 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy Plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1500 PLN w przeliczeniu na jeden hektar plantacji. Dodatkowo kwotę tę dzieli się na trzy grupy:
do 900 PLN – herbicydy, insektycydy
do 300 PLN – fungicydy
do 300 PLN – nawozy dolistne, adiuwanty, stymulatory

W dniu 26 lutego 2014 roku odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano współpracę w poprzednim sezonie, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon.
Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem Plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie satysfakcjonujący plon cukru z hektara. Obecnie producent cukru – Südzucker Polska S.A. podpisze z dystrybutorami ŚOR umowy określające zasady zaopatrzenia Plantatorów w poszczególnych rejonach.

Poniżej lista rekomendowanych preparatów dla Plantatorów Grupy Südzucker Polska S.A. na 2014 rok.

Herbicydy:
Agil 100 EC
Akord 180 OF
Beetup Compact 160 SC
Beetup Trio 180 EC
Belwedere Forte 400 SE
Betanal Elite 274 EC
Betanal max Pro 209 OD
Domino 700 SC
Focus Ultra 100 EC
Forte 430 SC
Fusilade Forte 150 EC
Goltix 700 SC 
Kemifam Super Koncentrat 320 EC
Kemiron Koncentrat 500 S.C.
Kosmik 360 SL
Kosynier 420 SC 
Lontrel 300 SL
Metafol 700 SC
Pilot 10 EC
Powertwin 500 SC
Pyramin Turbo 520 SC
Rondup Trans Energy 450 SL
Safari 50 WG
Sarbet Duo 160 EC
Select Super 120 EC
Supero 050 EC
Targa Super 05 EC
Targa 10 EC
Torero 500 SC 
Tornado 700 SC 
Venzar 500 SC
Venzar 80 WP

Insektycydy:
Bulldock 025 EC
Proteus 110 OD
Pyrinex 480 EC

Fungicydy:
Duett Ultra 497 SC
Duett Star 334 SE
Optan 183 SE 
Yamato 303 SE 

Nawozy dolistne:
Adob Bor
Basfoliar 36 E 
Foliarel (Bor 21%)
Foliarel (QS21)
Foliq Bor
Foliq Mikromax
OSD Mineral
Solubor DF
Terra Sorb Foliar

Stymulatory Adiuwanty:
Asahi SL
Desol
Microstar PZ
Rosahumus
Superzwilżacz
UGmax
Toil

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka DORADCY. Pamiętajmy, że od 01 stycznia 2014 roku obowiązują zasady związane z integrowaną ochroną roślin, które należy poznać i stosować.

Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.