Aktualności

26/02/2014

Przedstawiciele Südzucker Polska S.A. spotkali się z Plantatorami w Krzyżowej.

Tradycyjnie jak co roku w dniu 25.02.2014 w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” odbyło się spotkanie Plantatorów buraków cukrowych rejonu cukrowni Cerekiew, Strzelin i Świdnica z przedstawicielami Südzucker Polska S.A.

Pan Marek Wójcik, Członek Zarządu Südzucker Polska S.A. przedstawił informacje z koncernu Südzucker oraz omówił aktualną sytuację na rynku cukru w Polsce. Pan Mariusz Pawełek, Dyrektor ds. surowcowych przedstawił wyniki minionej kampanii, a także zasady kontraktacji obowiązujące na kampanię 2014/2015. Pan Zbigniew Izdebski, Regionalny dyrektor ds. surowcowych szczegółowo omówił wyniki doświadczeń prowadzonych przez Südzucker Polska S.A. oraz ocenił miniony sezon agrotechniczny.

Miniony rok był dobrym rokiem dla naszych plantatorów. Podczas spotkania nagrodzono plantatorów, którzy uzyskali najwyższe wyniki:

Pan Norbert Marcinek z miejscowości Pawłów
Plon cukru 17,01 t/ha

Pan Stanisław Jankowski z miejscowości Przecławice
Plon cukru 16,45 t/ha

Pan Kazimierz Żuk z miejscowości Rogów Sobócki
Plon cukru 19,16 t/ha

Plantatorzy ci pytani o to co wpłynęło na osiągnięcie takich wyników powiedzieli, że na ten sukces składa się przede wszystkim dobre doradztwo ze strony służb surowcowych, zrównoważone nawożenie, ochrona plantacji i odpowiedni termin zbioru.

Podczas spotkania był również czas na dyskusję podczas której przedstawiciele Südzucker Polska S.A. odpowiadali na pytania plantatorów. Plantatorzy pytali o odmiany buraków cukrowych i kwestie związane z siewem w mulcz. Na pytanie dotyczące inwestycji w poszczególnych cukrowniach odpowiedzieli obecni na spotkaniu Dyrektorzy Naczelni cukrowni.