Aktualności

02/03/2017

Uzgodnienia dotyczące listy preparatów i cen na 2017 w Südzucker Polska S.A. zakończone

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska S.A. i plantatorów (Komisja Porozumiewawcza) uzgodnili listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz określili zasady ich dystrybucji.

W roku 2017 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1000 PLN w przeliczeniu na hektar plantacji.

W dniu 1 marca 2017 roku odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon. 
Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie czysta, zdrowa plantacja z wysokim plonem cukru z hektara. Obecnie Südzucker Polska S.A. podpisze z wybranymi przez Komisję dystrybutorami umowy, określające zasady zaopatrzenia plantatorów w produkty z listy.

Poniżej lista rekomendowanych produktów na 2017 rok.

Herbicydy

Agil-S 100 EC
Belvedere Forte 400 SE
Betanal Elite 274 EC
Betanal max Pro 209 OD
Cliophar 300SL
Domino 700 S.C.
Effigo
Fusilade Forte 150 EC
Goltix S 700 SC
Goltix Titan 565 SC
Helion 300 SL
Kemifam Super Koncentrat 320 EC
Kemiron Koncentrat 500 SC
Kosynier 420 SC
Lontrel 300 SL
Metron 700 S.C.
Perenal 104 EC
Pyramin Turbo 520 SC
Safari 50 WG
Supero 050 EC
Targa Super 05 EC
Torero 500 SC
Venzar 500 SC
Venzar 80 WP

Insektycydy

Bulldock 025 EC
Decis Mega 50 EW
Proteus 110 OD

Fungicydy

Acanto 250 SC
Duett Ultra 497 SC
Duett Star 334 SE
Optan 183 SE

Spyrale 475 EC
Yamato 303 SE

Nawozy dolistne

Adob Bor
Solubor DF

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka Doradcy. Stosując ŚOR pamiętajmy o zasadach związanych z integrowaną ochroną roślin, dokumentacją REDcert2, REDcert-EU oraz bezpieczeństwem produktu.

Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.