Aktualności

03/03/2020

Uzgodniono listę i ceny preparatów na 2020 rok

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska S.A. i plantatorów (Komisja Porozumiewawcza) uzgodnili listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz określili zasady ich dystrybucji.

W roku 2020 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1000 PLN w przeliczeniu na hektar plantacji.

W dniu 26 lutego 2020 roku odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon. Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie czysta, zdrowa plantacja z wysokim plonem cukru z hektara.

Poniżej lista rekomendowanych produktów na 2020 rok.

Herbicydy i Insektycydy

Agil-S 100 EC

Agria Triflu + Sawin

Beetup Flo

Cyperkill max 500 EC

Decis Mega 50 EW

Effigo

Focus Ultra 100 EC + Dash HC Pak

Goltix-S 700 SC

Goltix Titan 565 SC

Jupiter 700 SC

Karate Zeon 050 CS

Kemiron Konc. 500 SC + Metron 700 SC

Kemiron Koncentrat 500 SC

Kier 450 SC

Lontrel 300 SL

Major 300 SL

Metafol Pro

Oblix 500 SC

Oblix MT 500 SC

Perenal 104 EC

Powertwin 400 SC

Proteus 110 OD

Safari 50 WG

Select Super 120 EC

Setar

Solider

Tanaris

Targa 10 EC

Targa Super 05 EC

Torero 500 SC

Venzar 500 SC

Venzar 80 WP

Zetrola 100 EC

 

Fungicydy

Amistar Gold Max

Duett Star 334 SE

Durato Pro 497 SC

Optan 183 SE

Skymaster 280 SC

Spyrale 475 EC

 

Nawozy dolistne

ADOB  Bor

Plonuran Płynny

Solubor DF

 

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka „Doradcy„. Stosując ŚOR pamiętajmy o zasadach związanych z integrowaną ochroną roślin, dokumentacją REDcert2, REDcertEU oraz bezpieczeństwem produktu.
UWAGA!!! Nabycia wyżej wymienionych środków mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane i określone w art. 28 Ustawy z dnia 08 marca 2013r. o środkach ochrony roślin.

Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.