Aktualności

08/03/2023

Uzgodniono listę i ceny preparatów na 2023 rok

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele plantatorów i Südzucker Polska S.A. (Komisja Porozumiewawcza) uzgodnili listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz określili zasady ich dystrybucji.

W roku 2023 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy plantator będzie mógł pobrać produkty z listy do kwoty 1000 PLN netto w przeliczeniu na hektar plantacji.

W dniu 07 marca 2023 roku odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon. Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Dystrybutorzy sygnalizują problemy z pozyskaniem niezbędnych ilości preparatów oraz stabilnością ich cen. Dlatego warto to uwzględnić planując zakupy. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie czysta, zdrowa plantacja z wysokim plonem cukru z hektara.

Poniżej przyjęta przez Komisję Porozumiewawczą lista rekomendowanych produktów do stosowania w 2023 roku.

Agil-S 100 EC, Alfa mikro, Amistar Gold Max, Bagira 040 EC, Barrier Si-Ca, Beetup Flo, Belanty, Cliophar Super, Decis Mega 50 EW, Goltix-S 700 SC, Goltix Titan 565 SC, Grando, Jupiter 700 SC, Karate Zeon 050 CS, Kemiron Koncentrat 500 SC, Kier 450 SC, Major 300 SL, Metafol Pro, Oblix 500 SC, Plonuran Płynny, Powertwin 400 SC + Insert, Safari 50 WG, Solider, Spyrale 475 EC, Tanaris, Targa Max 10 EC, Torero 500 SC, Venzar 500 SC, Venzar 80 WP, Yukon, Zetrola 100 EC.

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają Doradcy. Stosując ŚOR pamiętajmy o zasadach związanych z integrowaną ochroną roślin, dokumentacją REDcert2, REDcertEU oraz bezpieczeństwem produktu.
UWAGA!!! Nabycia wyżej wymienionych środków mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane i określone w art. 28 Ustawy z dnia 08 marca 2013r. o środkach ochrony roślin.

Więcej informacji na temat zasad BHP w magazynowaniu i stosowaniu środków ochrony roślin w naszej ulotce.