Aktualności

25/05/2010

Walka buraków z powodzią

Miesiąc maj to katastrofalna powódź jaka nawiedziła nasz kraj, z którą walczą wszyscy mieszkańcy wsi i miast. Uszkodzenia i straty dotyczą tysięcy hektarów wielu upraw.

Rozpoczyna się czas szacowania strat – również w burakach.
Dotychczasowa wielkość opadów za maj w zależności od rejonu SZP wynosi od 120 do ponad 200 mm.
Taka ilość wody, która spadła w krótkim okresie czasu, poza uszkodzeniami samych upraw na pewno zachwiała warunki powietrzno – wodne w glebie.
Proponujemy aby najbliższy czas (jeśli tylko wilgotność gleby pozwoli) wykorzystać do spulchnienia międzyrzędzi. Taki zabieg dostarczy korzeniom powietrze, zniszczy zachwaszczenie, wymiesza ewentualne nawożenie azotowe i resztki organiczne.
Niewykonanie takiego zabiegu w wielu lokalizacjach spowoduje wzrost zagrożenia chorobami korzeni i stratę obsady.
Wykonanie takiego zabiegu to z kolei wyciągniecie nasion chwastów i wzrost zagrożenia zachwaszczeniem wtórnym.
Należy szybko decydować co będzie lepsze.
Jeśli wykonamy zabieg spulchniający pamiętajmy aby jeszcze przez zamknięciem międzyrzędzi wykonać oprysk herbicydami zawierającymi substancje czynne działające od gleby (metamitron, etofumesat, chlorydazon). Tym działaniem utworzymy ,,filtr”, który utrudni kiełkowanie chwastów i ograniczy zachwaszczenie.

W przypadku wątpliwości lub pytań co zrobić proszę kontaktować się z Inspektorami Suedzucker Polska  >>> Doradcy
Oby bezczynność po powodzi nie była przyczyną pogłębienia strat.

Spulchnianie międzyrzędzi w rejonie Strzyżowa.

Na plantacjach poniżej przy odpowiedniej wilgotności gleby warto rozważyć zabieg dostarczenia powietrza i usunięcia przerośniętych chwastów.