Aktualności

13/05/2024

Warsztaty polowe Südzucker Polska S.A.

Na przełomie kwietnia i maja doradcy Südzucker Polska S.A. zorganizowali i przeprowadzili serię warsztatów poświęconych ochronie plantacji buraków z zachowaniem zasad integrowanej uprawy i ochrony. Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Spotkania cieszyły wyjątkowo dużą frekwencją – ponad 350 uczestników, aktywnością i zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że rozmowy, prezentacje, wymiana doświadczeń, zaowocują jeszcze lepszym wykorzystaniem potencjału naszych rejonów. Dziękujemy wszystkim którzy nas wspierali w organizacji tych spotkań i już dziś zapraszamy na kolejne warsztaty poświęcone ważnym tematom związanym z rolnictwem i uprawą buraków.