Aktualności

02/11/2020

Wygasają pozwolenia na kolejne substancje aktywne

Zielony Ład zaproponowany Europie, który ma być wprowadzony do 2030 roku,  zakłada ograniczenie zużycia środków ochrony o 50%. Dodatkowo prowadzone są intensywnie działa zmierzające do wycofywania innych ważnych substancji aktywnych. Brak neonikotynoidów, desmedifamu, epoxykonazolu, chlorydazonu może utrudnić walkę z chwastami, szkodnikami i chorobami.

Pamiętajmy, że środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie substancję czynną fenpropimorf mogą znajdować się w obrocie handlowym do dnia 30 października 2020 roku. To oznacza, że jeśli zostały zakupione, to mogą być przechowywane i stosowane przez ostatecznego użytkownika do dnia 30 października 2021 roku (Duett Star 334 SE, Tango Star).

Środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie substancję czynną epoksykonazol mogą znajdować się w obrocie handlowym do dnia 01 marca 2021 roku. To oznacza, że mogą być przechowywane i stosowane przez ostatecznego użytkownika do dnia 01 marca 2022 roku (Optan 183 SE, Dedal 497 SC, Intizam 497 SC).

Środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie substancję czynną tiachlopryd mogą znajdować się w obrocie handlowym do dnia 03 listopada 2020 roku. To oznacza, że mogą być przechowywane i stosowane przez ostatecznego użytkownika do dnia 03 lutego 2021 roku (Proteus 110 OD).

Środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie substancję czynną beta-cyflutryna mogą znajdować się w obrocie handlowym do dnia 30 maja 2021 roku. To oznacza, że mogą być przechowywane i stosowane przez ostatecznego użytkownika do dnia 20 lipca 2021 roku (Bulldock 025 EC).

Uwzględnijmy te informacje w planowanych zakupach, magazynowaniu i stosowaniu środków. Więcej informacji można uzyskać śledząc stronę Ministerstwa Rolnictwa https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin lub kontaktując się z naszymi Doradcami.