Aktualności

14/12/2023

Wyniki  doświadczeń COBORU PDO

Südzucker Polska S.A. aktywnie uczestniczy w porejestrowych badaniach odmian buraka cukrowego, prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). W dniu 07 września odbyło się spotkanie zespołu, podczas którego dokonano oceny wyników oraz rozkodowano testowane odmiany.

Wnioski płynące zarówno z naszych badań jak i tych wykonanych w COBORU są często bardzo zbieżne: tam, gdzie na polach pojawia się problem występowania nicieni mątwika (stacja COBORU w Słupi Wielkiej) odmiany z deklarowaną tolerancją na nematody osiągały na ogół najlepsze wyniki plonowania i parametrów jakościowych.

Odnośnie poziomu plonów i zawartości cukru odmian technologii Conviso w stosunku do odmian konwencjonalnych, potwierdzają się opinie co do technologii Conviso jako metody tyleż wygodnej w zwalczaniu chwastów, co nieefektywnej w osiąganiu wysokich parametrów.

Jak pokazują wyniki badań, odmiany o wysokiej odporności na chwościka również wymagają ochrony fungicydowej, często wielu zabiegów.

Zachęcamy do szczegółowej analizy naszych wyników i badań porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO), a także do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami naszych doświadczeń prowadzonych w 2023 roku -> Szczegółowe wyniki doświadczeń 2023