Aktualności

11/01/2021

Zakończono doświadczenie z przechowalnictwa

Przez ponad 50 dni, od 20 listopada do 8 stycznia,  prowadzone było doświadczenie z przechowywania buraków cukrowych w rejonie Cukrowni Cerekiew. W okolicy Baborowa na pryzmie  gospodarstwa RSP Sucha Psina testowano trzy warianty: bez okrycia, okrycie włókniną Agrimpex oraz włókniną Toptex. W pryzmie umieszczone zostały próby kontrolne w postaci zważonych worków z burakami. Przez cały okres przechowywania buraków wykonywany był pomiar temperatur buraków w każdym testowanym wariancie oraz  minimalnej dobowej temperatury powietrza.

Po zakończeniu doświadczenia worki z próbami kontrolnymi umieszczone w każdym z testowanych wariantów zostały ponownie zważone i poddane analizie laboratoryjnej.

Analiza zebranych wyników pokazuje, że w trakcie 50-ciu dni przechowywania korzeni buraków w pryzmie w wyniku braku okrycia w ciągu doby traciliśmy 7,2 kg cukru, co daję sumaryczna wartość 0,36 t za cały okres przechowywania.

Zasadnym jest stosowanie okrycia włókniną w dłuższym okresie przechowywania buraków od listopada do końca kampanii, kiedy buraki narażone są na jesienne i zimowe spadki temperatur. Włóknina zabezpiecza buraki przed gwałtownymi spadkami temperatur w wyniku przymrozków oraz nie dopuszcza do nadmiernego nagrzewania się pryzmy w ciepłe i słoneczne dni (biały materiał skutecznie odbija promieniowanie). Zabezpieczenie takie tworzy swego rodzaju termos, stabilizujący temperaturę w pryzmie. Należy podkreślić, że właściwe zabezpieczenie (częste monitorowanie stanu okryć) pryzm buraczanych przez cały okres składowania, powoduje iż surowiec ten jest wysokiej jakości do ostatnich dni kampanii.