Aktualności

21/02/2022

Zanim wysiejesz nawozy sprawdź odczyn gleby

Tak gwałtowny i wysoki wzrost cen nawozów mineralnych powinien być sygnałem dla każdego rolnika, że podstawą właściwego wykorzystania zainwestowanych w nawożenie środków jest wcześniejsze uregulowanie odczynu gleby. Średnie wyniki z analiz metodą EUF podpowiadają, że większość gleb ma odczyn w okolicach obojętnego z tendencją na kwaśny, z niedoborami wapnia i wymagają nawożenia ok. 1,5 t CaO/ha. Każdy rolnik powinien wiedzieć, że nieuregulowane pH gleby, a w szczególności jej kwaśnego odczynu, to nie tylko szkodliwe działanie jonów glinu i żelaza na wegetację roślin, ale także mniejsza przyswajalność składników pokarmowych. W warunkach niskiego odczynu system korzeniowy zdecydowanie słabiej się rozwija, przez co rośliny gorzej pobierają zarówno wodę jak i składniki pokarmowe wnoszone w nawozach. Innym, równie ważnym negatywnym skutkiem niskiego odczynu jest zmniejszenie możliwości tworzenia próchnicy, co z kolej przekłada się na mniejszą żyzność oraz gorsze możliwości magazynowania wody. Niski poziom próchnicy wpływa także na nadmierną zwięzłość gleby i stosunki wodno-powietrzne, tym samym jest jednym z czynników sprzyjających chorobom korzeni. Podsumowując gleba nie jest nigdy jałowa, sama w sobie zawiera wiele cennych makro- i mikroelementów. Niski odczyn może je blokować i nie pomoże wysokie nawożenie azotem lub innymi drogimi nawozami.