Aktualności

28/04/2021

Zasadność stosowania zapraw neonikotynoidowych

Aktualnie na plantacjach buraka cukrowego obserwujemy liczne wschody, a co za tym idzie spore zagrożenie ze strony szkodników. W sezonie agrotechnicznym 2021/22 do ochrony plantacji można było korzystać z zapraw neonikotynoidowych. Czasowe zezwolenie na wprowadzenie do obrotu do dnia 1 maja uzyskały dwie zaprawy neonikotynoidowe: Cruiser SB 600 FS i Montur Forte 230 FS. Przygotowaniem infrastruktury zaprawiania nasion zajęła się Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, zaprawiając wszystkie odmiany własne i firmy Strube. Zezwolenie pozwoli chronić plantacje przed wieloma szkodnikami – zwłaszcza mszycami (które przenoszą wirus żółtaczki buraka), jednocześnie ograniczając stosowanie innych środków ochrony roślin (insektycydów) do minimum. To krok w dobrą stronę zarówno dla plantatorów, plantacji jak i dla środowiska. Ze wszystkich wysianych buraków u plantatorów Südzucker Polska, 39% stanowią nasiona zaprawione neonikotynoidami. Kontrolując plantacje szczególną uwagę należy zwrócić na plantacje obsiane nasionami bez zapraw neonikotynoidowych,  co nie oznacza, że możemy zrezygnować z monitoringu plantacji, na których wysiano nasiona z tymi zaprawami.