Aktualności

06/02/2009

Zawarto porozumienie w sprawie warunków kontraktacji buraków w 2009 roku.

W dniu 30 stycznia Komisja Porozumiewawcza działająca przy Südzucker Polska S.A. zakończyła prace nad ostatecznym kształtem umowy kontraktacyjnej.

Po prawie rocznej pracy strona Plantatorska i SZP wypracowała kompromis którego efektem jest zapisanie w jednym dokumencie składającym się z 2 części praw i obowiązków oraz zasad na jakich będą rozliczane buraki w 2009 roku.
Najważniejsze zapisy które dotychczas nie funkcjonowały w umowach a zostały wprowadzone, to chociażby premiowanie dostaw wczesnych i późnych.
Dodatkowym nowym elementem jest wprowadzenie premii podwyższającej cenę minimalną na buraki. Premia ta zostanie wypłacona wszystkim którzy realizowali i zrealizują kontrakt.
Pozostawione zostały znane zapisy dotyczące dopłat i potrąceń za polaryzację, premia za okrycie pryzm, czy też partycypacja plantatora w kosztach kompleksowej dostawy w dotychczasowym wymiarze.
Szczegóły już wkrótce pozna każdy Plantator .
Polecamy zakładkę ,,Doradcy’’ gdzie można poszukać kontaktu z inspektorem i umówić się na spotkanie.
Zawarty kompromis powinien dobrze rokować na współpracę i wyniki sezonu 2009 czego sobie i naszym partnerom życzymy.