Aktualności

21/09/2018

Zbiór buraków, straty przy zbiorze

Zbiór jest ostatnim elementem uprawy buraka cukrowego, jego prawidłowe wykonanie decyduje o jakości i wielkości końcowego plonu, a tym samym o opłacalności ich uprawy. Na obecnym etapie rozwoju agrotechniki, surowiec zbierany jest jednoetapowo z wykorzystaniem kombajnów sześciorzędowych.

Brak prawidłowej i fachowej obsługi tej bardzo technologicznie zawansowanej maszyny może spowodować, że jej praca stanie się mało efektywna, a niekiedy wręcz szkodliwa dla korzeni buraka cukrowego. Założeniem prawidłowego zbioru jest uzyskanie jak najmniejszych strat i uszkodzeń w trakcie tego procesu oraz optymalne oczyszczenie buraków z zanieczyszczeń mineralnych i organicznych.
Kontrolując pracę firm usługowych dość często spotykamy się z uchybieniami, które zwiększają straty i obniżają jakość zbieranych korzeni. Do najczęściej popełnianych błędów w trakcie zbioru zaliczamy:

Nie bez znaczenia jest także wybór optymalnego terminu zbioru. Powinien on być oparty na wnikliwej analizie warunków pogodowych i terminów odbioru. Szczególnie jest to ważne w przypadku buraków kierowanych na przechowalnictwo, które w pryzmach powinny być prawidłowo ogłowione i dobrze doczyszczone. Ostatnie lata pokazują, że spokojnie można opóźniać termin zbioru plantacji przeznaczonych na przechowalnictwo, dając tym samym możliwość wzrostu plonu i zmniejszenia czasu przebywania buraków w pryzmie.