Aktualności

16/05/2014

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa, w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin

Od 8 maja b.r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa regulujące m.in. minimalne odległości w jakich rolnicy mogą stosować środki ochrony roślin, względem poszczególnych miejsc i obiektów.

W świetle nowych przepisów, możliwe będzie używanie opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych w odległości 3 metrów od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych (dotychczas odległość ta wynosiła 5 metrów). Zwiększa się także maksymalną prędkość wiatru w terenie otwartym, przy której można stosować ŚOR z 3 m/s do 4 m/s.

Ponadto nowelizacja rozporządzenia reguluję kwestię odległości od zbiorników i cieków wodnych oraz nieużytków rolnych, w jakiej można stosować ŚOR – minimalna odległość w tym przypadku wynosi 1 metr.

Bez zmian natomiast pozostają regulację odnoszące się do minimalnej odległości stosowania ŚOR względem pasiek, rezerwatów, roślin chronionych, plantacji ziół czy ujęć wód powierzchniowych
(20 metrów).