Aktualności

18/04/2016

Znaczenie obsady w szacowaniu potencjału z uprawy buraka cukrowego

Na plantacjach zasianych w marcu obserwuje się już dobre, wyrównane wschody. Podstawą wysokiego plonu w uprawie buraka cukrowego o dobrej jakości technologicznej jest nie tylko dobór odmiany ale również, wyrównane wschody i dobra obsada.

Równomierna obsada sprawia, że buraki szybko zakrywają międzyrzędzia, utrzymują wilgoć, a poprzez zacienianie zapobiegają pojawieniu się chwastów.

Jak policzyć obsadę i ocenić potencjał swojej plantacji?

Rys. 1 Określenie wielkości obsady szt. roślin/ ha

Ocena potencjału plantacji w zależności od obsady:

Rys. 2 Charakterystyka obsady i jej wpływ na plony