Aktualności

02/10/2018

Znamy kurs Euro do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2018/19

Do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2018/19 będzie zastosowany kurs euro=4,3006 PLN.

Jest to średni kurs z miesiąca września 2018 roku ustalony przez Europejski Bank Centralny.