Aktualności

01/10/2019

Znamy kurs Euro do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2019/2020

Do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2019/2020 będzie zastosowany kurs euro = 4,3531 PLN.

 

Jest to średni kurs z września 2019 roku ustalony przez Europejski Bank Centralny.