Aktualności

17/10/2023

Znamy treść Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2023 r. – w tym buraków cukrowych

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412 i 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stawka płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją wymienionych w art. 20 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 za 2023 r. wynosi w przypadku płatności do:

1) powierzchni upraw:

a) roślin strączkowych na nasiona – 823,91 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności,

b) roślin pastewnych – 471,53 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności,

c) ziemniaków skrobiowych – 1501,05 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności,

d) buraków cukrowych – 1391,96 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności,

e) pomidorów – 2047,34 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności,

f) chmielu – 1985,54 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności,

g) truskawek – 1237,42 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności,

h) lnu – 463,10 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności,

i) konopi włóknistych – 134,35 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

(…)

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.