Aktualności

17/02/2021

Zrobiono pierwszy krok w przygotowaniu listy ŚOR na 2021 rok

16 lutego 2021 Komisja Porozumiewawcza, działając zdalnie z uwagi na pandemię Covid -19, przyjęła listę rekomendowanych preparatów i określiła zasady zaopatrzenia plantatorów w środki ochrony roślin w ramach promes. Zasady są podobne jak w roku ubiegłym.

25 lutego 2021 odbędą się negocjacje cen z dystrybutorami. O ostatecznym kształcie listy i cenach zostaniecie Państwo poinformowani.