Aktualności

29/08/2018

Analiza gleby metodą EUF jest już dostępna na portalu surowcowym

Coraz większym zainteresowaniem wśród Plantatorów cieszy się metoda kompleksowej analizy gleby metodą Elektro Ultra Filtracji (EUF).

W ciągu dwóch – trzech tygodni, od momentu pobrania próbek gleby, plantatorzy otrzymują zalecenia nawozowe. W tym roku analiza niektórych pól została rozszerzona o badanie poziomu próchnicy i zagrożenia mątwikiem. Pobranie prób glebowych, wykonanie nawożenia już jesienią w oparciu o zalecenia, to oficjalne rozpoczęcie kolejnego sezonu agrotechnicznego. Zbyt niskie lub zbyt wysokie nawożenie jest błędem wpływającym na koszty i plon.
Przenawożenie buraków (szczególnie azotem) może mieć bardzo niekorzystny wpływ na jakość, głównie polaryzację. Czekanie z nawożeniem aż do wiosny również jest błędem, bo opóźnia siew i osłabia wschody buraków. Wiosną nie ma czasu na dodatkowe zabiegi uprawowe, nawożenie, trzeba to wykonać już teraz.

Co można powiedzieć o wynikach tegorocznych analiz?  
• nadal utrzymuje się duży odsetek gleb z niską zasobnością w wapń i bor,
• poprawie ulega zasobność w potas i fosfor,
• występuje duże zróżnicowanie gleb pod kątem zawartości próchnicy,
• są stanowiska na których występuje duża koncentracja larw mątwika.

Wszystkie wyniki analiz prób glebowych EUF są dostępne na portalu surowcowym. Nie muszą już Państwo umawiać się na ich odbiór w cukrowni, bądź za pośrednictwem inspektora. Wystarczy jedynie  kliknąć w zakładkę „Dokumenty” aby uzyskać do nich dostęp w każdej chwili:

Jeśli nie mają Państwo jeszcze założonego konta na portalu surowcowym wystarczy skontaktować się ze swoim Doradcą, aby uzyskać dostęp do szeregu udogodnień jakie dla Państwa przygotowaliśmy.