Aktualności

27/08/2018

Chwościk nadal groźny

Pogoda ostatnich dni sprzyja rozwojowi infekcji chwościka. Załączona mapka obrazuje stan porażenia buraków cukrowych na koniec 34 tygodnia.

Na plantacjach, które dotychczas nie były chronione lub  na których od ostatniego oprysku fungicydem minął okres ok. 3 – 4 tygodni, należy dokonać oceny zdrowotności liści. Dotyczy to szczególnie tych pól, które przewidziane są do zbioru w październiku i listopadzie. Przypominamy o przestrzeganiu okresu karencji, związanego ze stosowaniem fungicydów.
Pamiętajmy, że nie wykonanie zabiegów, lub ich spóźnienie, może skutkować obniżką plonów i jakości.
W przypadku pytań nasi Doradcy są do dyspozycji.