Aktualności

29/06/2016

Błyszczka jarzynówka uszkadza liście buraka cukrowego

W lipcu i sierpniu, gdy występują wysokie temperatury oraz duża wilgotność powietrza może pojawić się na plantacjach buraka cukrowego błyszczka jarzynówka.

Ten szkodnik żerując w nocy wygryza ,,dziury” w liściach. Występowanie szkodnika potwierdzają również pozostawione odchody na roślinie. W rezultacie gdy nasilenie uszkodzeń jest duże, zostają nietknięte jedynie grubsze unerwienia blaszki liściowej. Wówczas burak cukrowy zaczyna odbudowywać aparat liściowy kosztem gromadzenia sacharozy, co ma przełożenie na plon cukru. Próg szkodliwości to 8- 10 gąsienic/m². Populację tego szkodnika można ograniczyć niszcząc chwasty na plantacji buraka cukrowego i obrzeżach pól a w przypadku dużego nasilenia należy zastosować insektycydy.

Ślady obecności błyszczki jarzynówki – odchody

Gąsienica błyszczki jarzynówki