Aktualności

11/09/2023

Burak cukrowy to ważna roślina w płodozmianie

Nasi Doradcy rozpoczęli rozmowy z plantatorami na temat kontraktacji buraków w następnym sezonie. 30 sierpnia Komisja Porozumiewawcza przeprowadziła rozmowy z dziewięcioma firmami nasiennym i uzgodniła ceny na odmiany z listy rekomendowanej https://www.suedzucker.pl/serwis-plantatorski/agrotechnika/nasiona/lista-rekomendowana-nasion/ O szczegółach ustaleń co do skupu buraków w tym sezonie oraz kontraktacji i zamówieniu nasion dowiecie się podczas rozmowy z inspektorami. Aby dobrać odmianę rekomendujemy skorzystanie z programu: https://www.suedzucker.pl/serwis-plantatorski/agrotechnika/nasiona/wybierz-najlepsza-odmiane-nasienna/ Co ważne decydując się na kontraktację buraka cukrowego należy mieć na uwadze jak ważną jest on rośliną nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także agrotechnicznych. Zmniejszenie nadwyżek cukru na rynku światowym i europejskim, zawirowania związane z wojną na Ukrainie przełożyło się na wzrost cen cukru, a tym samym plantatorzy dużo więcej pieniędzy dostaną za sprzedany surowiec. Ma to szczególne znaczenie teraz, gdy rosną ceny energii, materiałów, środków produkcji.

Burak cukrowy w aspekcie agrotechnicznym jest rośliną, która bardzo dobrze przygotowuje glebę do uprawy kolejnej rośliny w płodozmianie. Dzięki obszernemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu dobrze spulchnia i rozluźnia glebę – tak bardzo eksploatowaną przez coraz cięższe maszyny rolnicze. Jest też rośliną, która po swoim zbiorze pozostawia wraz z przyoranymi liśćmi dużo składników odżywczych. Należy ten fakt docenić szczególnie obecnie, gdy ceny nawozów nadal są wysokie.

Pozostawione po zbiorze liście buraka cukrowego w suchej masie mogą zawierać nawet: 2,5% azotu, 0,45% fosforu, 3,2% potasu, 1,5% wapnia, 0,8% magnezu i 0,14% sodu. Przy założeniu, że sucha masa stanowi około 15% masy liści burak cukrowy na jednym hektarze pozostawia po sobie ok: 135 kg azotu, 25 kg fosforu, 170 kg potasu, 80 kg wapnia, 40 kg magnezu, 8 kg sodu. To między innymi dlatego rośliny uprawiane po buraku cukrowym tak wysoko plonują i można ograniczyć nawożenie mineralne. Dodatkowo każdy plantator uprawiający buraki cukrowe ma możliwość zakupu cennego nawozu jakim jest wapno defekacyjne zawierające w swoim składzie poza wapniem takie pierwiastki jak fosfor, potas, magnez czy siarkę. Ponadto sytuacja na runku pasz i biogazowni sprawia, że ceny za wysłodki rosną, co również pozytywnie wpływa na dochodowość.  Pamiętajmy o tych wszystkich zaletach układając płodozmian na kolejny sezon.