Aktualności

14/09/2023

Czas na przygotowanie pola pod buraki

Po zakończonych żniwach kolejnym ważnym elementem prac polowych jest uprawa pożniwna. Zostaje ona często pomijana lub wykonana niedbale z powodu nagromadzenia się prac polowych.

Jednak zabieg ten jest bardzo ważny, gdyż rozpoczyna przygotowanie stanowiska pod przyszłe zasiewy buraków. Dlatego  powinien być wykonany z niezwykłą starannością. Popełniane  na tym etapie błędy mogą w znaczący sposób zaważyć na rentowności całej produkcji.

Uprawę ścierniskową  należy wykonać w możliwie jak najszybszym terminie po zbiorze przedplonu.

Głównym zadaniem tej uprawy jest:

W obecnych czasach pożniwna uprawa konwencjonalna wykonywana pługami podorywkowymi  została częściowo wyparta przez uprawę uproszczoną. Jest ona wykonywana za pomocą nowoczesnych kultywatorów podorywkowych (gruberów) czy też bron talerzowych. Główną zaletą stosowanych uproszczeń jest mniejsze zużycie paliwa, ograniczenie liczby przejazdów, lepsze wymieszanie resztek pożniwnych, przyśpieszenie  wykonywania zabiegów, a co za tym idzie skrócenie czasu uprawy.