Aktualności

12/05/2021

Chrońmy pszczoły

Wraz z majem przyszedł czas na kwitnące pola, które przyciągają uwagę zapylaczy w tym pszczół. Stosując w tym czasie opryski musimy zwrócić szczególną uwagę na te małe, ale bardzo pożyteczne zwierzątka, chronione  Ustawą z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. nr 11, poz. 94, z późn. zm.).

Pszczoła miodna prowadzi dzienny tryb życia (jej bytność jest uzależniona od zbioru nektaru, pyłku i wody w ciągu dnia), dlatego przepisy wymuszają stosowanie środków ochrony roślin po locie pszczół i innych owadów zapylających. Zabiegi takie muszą być przeprowadzone późnym wieczorem lub w nocy. Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą, instrukcją stosowania, ściśle z podanymi zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

Gdy do zabiegu wykorzystuje się sprzęt naziemny, to prędkość wiatru nie może przekraczać 3 m/s, a miejsce stosowania środka ochrony roślin powinno być oddalone  co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych i co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych, zabudowań inwentarskich,  wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody.

Należy również dodać, iż nie ma środka ochrony roślin, który byłby obojętny dla środowiska, dlatego podczas stosowania nawet „bezpiecznych” substancji wykonujący zabieg musi o tym pamiętać i wykonać go w taki sposób, aby środek ten zdążył się wchłonąć przed lotem pszczół.

Zachęcamy również do obejrzenia filmów edukacyjnych przybliżających tematykę związaną z pracą zapylaczy – pszczół miodnych oraz inne związane z tematyką zrównoważonego rolnictwa w zakładce Bioróżnorodność -> Filmy