Aktualności

18/05/2021

Przesiew buraków wymaga przemyślanej decyzji

W bieżącym roku część plantacji buraków cukrowych została uszkodzona przez grad, ulewne deszcze lub przymrozki.

Przesiew plantacji to ostateczność, ponieważ znacznie podnosi koszty uprawy i nie gwarantuje osiągnięcia celu jakim jest dobra obsada.   Zaleca się, aby przesiewy były wykonywane najpóźniej w drugiej dekadzie maja. Po tym terminie bardzo skraca się okres wegetacji, co w konsekwencji powoduje, że nie osiągniemy satysfakcjonującego plonu. Buraki cukrowe potrzebują minimum 160 – 170 dni wzrostu co oznacza, że te zasiane w drugiej dekadzie maja powinny być zbierane nie wcześniej niż w listopadzie.

Zniecierpliwieni plantatorzy liczą obsadę roślin i stają przed trudną decyzją czy plantację pozostawić czy przesiać. Opady deszczu oraz wzrost temperatury w dzień i w nocy przez  ostatnie dni mogą znacznie poprawić wschody nasion zalegających jeszcze w glebie. Żelazną zasadą jest w pierwszej kolejności policzyć obsadę roślin, zanim podejmiemy ostateczną decyzję o likwidacji uprawy. Aby plantację zakwalifikować do przesiewu obsada roślin na plantacji powinna wynosić poniżej 45 tys./ha, jeśli jednak jest ich więcej to przesiew jest nieuzasadniony.