Aktualności

09/11/2023

Co można powiedzieć o wynikach tegorocznych analiz gleb i zaleceniach jak nawozić?

Nawożenie buraków to ważny element w kształtowaniu plonu, jakości i kosztów. W tym roku nasze laboratorium wykonało ponad 2700 analiz metodą EUF z czego ponad 95% stanowiły próby rozszerzone o analizę zawartości próchnicy.  

Na podstawie wyników tegorocznych analiz można stwierdzić, że :

Wszystkie szczegółowe wyniki analiz prób glebowych wraz z zaleceniami są dostępne na Portalu Plantatorskim. Jeżeli policzymy średnie zasobności z wszystkich analizowanych prób to nawożenie buraków w sezonie 2024 powinno uwzględniać następujące dawki uzupełniające składników mineralnych: 107 kg/ha azotu, 57 kg/ha fosforu, 137 kg/ha potasu, 1880 kg/ha wapnia, 29 kg/ha magnezu i 1,8 kg/ha boru. Pamiętajmy, że zbyt niskie lub za wysokie nawożenie jest błędem, wpływającym na koszty i plon.
Przenawożenie buraków (szczególnie azotem) może mieć bardzo niekorzystny wpływ na jakość – głównie polaryzację. Czekanie z pełnym nawożeniem aż do wiosny również jest błędem, bo opóźnia siew i osłabia wschody buraków. Szczegółowych interpretacji wyników udzielają nasi Doradcy.