Aktualności

13/11/2023

Plonotwórcza rola fosforu

Fosfor jest jednym z pierwiastków krytycznych w bilansowaniu potrzeb pokarmowych roślin. To dzięki niemu burak cukrowy jest bardziej wytrzymały na stres, a mniej podatny na choroby. Rośliny dobrze nim odżywione budują stosunkowo szybko system korzeniowy. Deficyt fosforu występuje na glebach o  niskiej zasobności, świeżo zwapnowanych, kwaśnych. Optymalny termin nawożenia fosforem to okres jesieni. Z wielu opracowań możemy się dowiedzieć, że najlepiej zastosować go po zbiorze przedplonu, przed uprawkami pożniwnymi lub ostatnią uprawą przed zimą. Dzięki tym zabiegom fosfor będzie wymieszany z glebą na głębokości całej warstwy uprawnej, co więcej, będzie dostępny dla rośliny przez cały okres wegetacji. Pamiętajmy, stosując fosfor tylko wiosną sprawiamy, że pierwiastek ten będzie zalegał płytko, przemieści się jedynie na głębokość uprawy przedsiewnej, a jego dostępność dla rozwijającej się siewki buraka będzie ograniczona.