Aktualności

27/10/2021

Co powinniśmy wiedzieć o próchnicy?

Poziom próchnicy od wielu lat się zmniejsza, a jej rola jest bezcenna. Wielu plantatorów nie bierze pod uwagę zasobności swoich stanowisk w próchnicę – można to sprawdzić wykonując badanie gleby metodą EUF (Elektro Ultra Filtracji). Próchnica to bogata w liczne związki organiczne substancja naturalna, powstała w wyniku biologicznego rozkładu resztek organicznych pochodzących od roślin i zwierząt. W trakcie tego procesu, w podłożu rozwijają się mikroorganizmy (grzyby, bakterie) oraz drobne bezkręgowce (m.in. dżdżownice), które wzbogacają glebę w cenne związki pochodzące z przetworzenia materii organicznej. Obecność próchnicy w podłożu pozwala ograniczyć straty ważnych związków mineralnych (m.in. azotu, potasu), które wolniej wypłukują się z gleby i trudniej przenikają w jej głębsze warstwy. Z tego względu obecność odpowiedniego poziomu próchnicy w podłożu bardzo pozytywnie wpływa na wzrost i rozwój roślin. W przeciwieństwie do nawozów sztucznych, próchnica nie niesie ze sobą zagrożeń związanych z przenawożeniem roślin lub zasoleniem podłoża, gdyż jest substancją całkowicie naturalną. Próchnica poza dużym znaczeniem dla rozwoju roślin, ma też ogromny wpływ na właściwości i jakość gleby. Jej obecność sprzyja tworzeniu się pożądanej, gruzełkowatej struktury podłoża, poprawia napowietrzenie oraz wpływa na właściwą gospodarkę wodną. Wszystkie poplony składające się z mieszanek roślin, słoma, resztki pożniwne, obornik, gnojowica spełniają bardzo ważną rolę w tworzeniu próchnicy glebowej.

Jak sprawdzić poziom próchnicy i zwiększyć jej poziom na naszych polach? Na te pytania odpowiedzą nasi Doradcy.